ZWYCIĘZCY NAGRÓD GŁÓWNYCH: 16/03 Piotr G. Castorama Wałbrzych (w trakcie weryfikacji) - 17/03 Ryszarda M. Castorama Głogów (w trakcie weryfikacji) - 18/03 Małgorzata Cz. Castorama Swarzędz (w trakcie weryfikacji) - 19/03 Wiktoria K. Castorama Warszawa Krakowska (w trakcie weryfikacji)
Wypełnij formularz i pobierz swój BONUSOWY KOD na telefon
IMIĘ *
TELEFON *
WYBIERZ SWOJE WOJEWÓDZTWO *

WYBIERZ SKLEP, W KTÓRYM ODCZYTASZ SWÓJ KOD *
* pola wymagane
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Loterii „26 lat Castorama” jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 78. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Castorama Polska sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem adres e-mail IOD@castorama.pl.
 
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 
- art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, w celach:
 
a) związanych z realizacją Loterii oraz dostarczeniem nagrody oraz publikacji wygranej na stronie www.loteria-castorama.pl;
 
b) marketingowych Administratora.
 
- art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, opartego na profilowaniu, którym jest jak najlepsze dostosowanie przesyłanych informacji do Pani/ Pana potrzeb i zainteresowań.
 
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przepisów prawnych, w celu realizacji obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz terroryzmowi (AML), przepisów księgowych i podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Loterią.
 
Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane jedynie w związku z realizacją obowiązków związanych z organizacją Loterii wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa.
 
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Loterii, oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, jako okres niezbędny do obsługi ewentualnych roszczeń. Dane Laureatów Loterii będą przetwarzane dodatkowo przez okres 5 lat liczony od końca roku, w którym zakończyła się Loteria, w celu udokumentowania wyników Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz rachunkowego.
 
Ma Pan/ Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na. 6 ust. 1 lit f RODO. Ponadto przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, ma Pani/Pan również prawo do jej wycofania, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Loterii. Podanie danych w związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem uczestnictwa w Loterii.